Parochie en scholen succesvol samen aan de slag met de Heilige Oda

De parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode, Son en Breugel viert dit jaar het dertiende eeuwfeest van de sterfdatum van de heilige Oda, naamgeefster aan Sint-Oedenrode (de rode van Oda) en heeft ervoor gekozen om dit ook te vieren met de kinderen van de basisscholen in Sint Oedenrode.

De stichting van de katholieke basisscholen in Sint-Oedenrode, SKOSO, heeft afgelopen jaar een netwerk in het leven geroepen dat nadenkt en samenwerkt op het gebied van de katholieke identiteit van de scholen. Niet alleen de scholen zijn vertegenwoordigd in dit netwerk, maar ook ouders en de parochie. Samen zijn zij op zoek naar mogelijkheden om de katholieke identiteit zo vorm te geven dat het de kinderen ten goede komt, en waaraan alle partijen deel hebben. Daar komt  steeds terug: Hoe kun je je katholieke identiteit vormgeven op school, zo dat het leerzaam en zinvol is voor álle kinderen? En dan komt regelmatig de vraag ‘Kan dat wel?’ bovendrijven.

Het kan wel!IMG_0020.JPG
De parochie en scholen in Sint Oedenrode laten met het Oda-project  zien dat dit wel kan! Alle kinderen op de katholieke basisscholen in Sint Oedenrode maakten in de weken na de herfstvakantie op hun eigen niveau kennis met de Heilige Oda.
Manon v.d. Broek, pastoraal werkende in de Heilige Odaparochie: “We starten bij Oda: iedereen in de gemeente Sint-Oedenrode mag weten wie zij was. De gemeente draagt immers haar naam! Maar tegelijkertijd maken kinderen van binnen uit kennis met de parochie, de ‘kerk’, ons geloof. Wat zijn heiligen eigenlijk? Wat betekenen zij voor ons? Waarom bewaren wij botten van hen? Wat gebeurt er met ons als we dood zijn gegaan? Alleen al samen te zijn op een plaats die uitnodigt om over deze dingen van gedachten te wisselen blijkt leerzaam: voor klein én groot (leerkrachten, leden van het pastorale team, passanten)”
 
Het project
Om u een beeld te geven van dit succesvolle project vindt u onderstaand een blik op de inhoud van het project.

Onderbouw: gractueel131103.jpgoep 1, 2 en 3

• In de klas komt iemand verkleed als “Oda” haar levensverhaal vertellen. Daarna zijn er spelletjes waarbij de zintuigen bewust worden ervaren. (Oda was blind).
• Er wordt een gedenktafeltje  of –hoekje ingericht met een beeld van Oda. Wat willen kinderen zelf nog op dit tafeltje zetten ? (tekening, bloemen, foto enz.) Wie steekt wel eens een kaarsje aan ? (waar, wanneer)
• Er wordt een intentieboekje gemaakt met de tekst: “ik steek een kaarsje aan………”   De kleurplaten/tekeningen worden door de leerkracht gebundeld tot een boekje. Deze boekjes worden in de Odakapel op het Martinuskerkhof neergelegd.  
 
Middenbouw: groep 4,5 en 6
• Ook hier wordt het levensverhaal van Oda verteld.IMG_5143.jpg
• Rondom de Martinuskerk in Sint Oedenrode gaat de groep in tweetallen, waarvan één kind met een blinddoek om, een pad afleggen en zij ervaren zo wat zij waarnemen zonder hun ogen.
• De groep bezoekt de gedachteniskapel van de heilige Oda; de Odakapel, op het kerkhof. Ze steken een kaarsje aan met een intentie erbij die eventueel in het intentieboek geschreven kan worden. Bij de kapel is iemand van de parochie aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Plaatje 3a.jpgBovenbouw: groep 7 en 8

• Leerkracht leest het verhaal van Oda voor of leest het samen met de leerlingen.
• De groep bezoekt de Martinuskerk. Een lid van het pastorale team bespreekt met de kinderen wat heilig is, wat heiligen zijn, wat relieken zijn en wat zij betekenen voor onze kerk.
• Deze groep bezoekt de Oda-tentoonstelling in de kerk aan de hand van een fotospeurtocht.
Ook krijgen de midden- en bovenbouw de gelegenheid mee te werken aan een stripverhaal van het leven van Oda.
Voor meer informatie en ervaringen met het project kunt u kijken op de website van de parochie:
http://www.heiligeodaparochie.nl/schoolproject.shtml
http://www.heiligeodaparochie.nl/actueel.shtml#act1103
 
Samenwerking school en parochie
De scholen en parochie in Sint Oedenrode laten door het gezamenlijke netwerk en het Oda-project zien dat het goed mogelijk is dat school en parochie samenwerken in het belang van de kinderen. Door krachten te bundelen kan er immers meer!
Mocht u, als school of als parochie, ook een (intensievere) samenwerking willen tussen school en parochie en daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken, neem dan contact op met de gedelegeerden van onderwijs door te mailen naar onderwijs@bisdomdenbosch.nl.