Ouders

Ouders hebben een belangrijke rol binnen de katholieke school. Zij zijn immers de eerste en voornaamste opvoeders van het kind. Maar dat kunnen ze echter niet alleen, ze hebben hierbij ondersteuning nodig van de school en de gemeenschap.
 
Verantwoordelijkheid

Als ouders heeft u het recht én de verantwoordelijkheid om te kiezen voor een school die staat voor onderwijs in overeenstemming met of op basis van uw religieuze en morele principes. Als katholieke ouder kunt u in Nederland kiezen voor een katholieke basisschool, waarbij u als ouder ook kan en mag aangeven hoe u de religieuze opvoeding van uw kind graag zou willen zien. U bent immers als ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, dus óók voor de religieuze opvoeding van uw kind.
Mocht u vragen hebben over de identiteit van de school van uw kind(eren), dan kunt u hier natuurlijk over in gesprek gaan op de school. Mocht u hierbij ondersteuning willen of wilt u graag informatie dan kunt u contact opnemen met onderwijs@bisdomdenbosch.nl.

Godsdienstige vorming op de openbare school (GVO)
Als katholieke ouders, waarvan de kind(eren) naar een openbare school gaan, wilt u wellicht dat uw kind meer te weten komt over het katholieke geloof.  Op verzoek van ouders is het mogelijk dat er godsdienstig vormingsonderwijs gegeven wordt en stelt de openbare school onder schooltijd een lokaal beschikbaar, voor meestal een uur per week. De leerkracht van godsdienstig vormingsonderwijs heeft contact met de bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom. Voor meer informatie kunt u op de website van het godsdienstig vormingsonderwijs (LINK) kijken.
Nederlandse oudervereniging Katholiek onderwijs (NKO)

De Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO) is de landelijke vereniging voor ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs en representeert daarmee de ouders van bijna 1 miljoen kinderen in ons land. Voor meer informatie kun u kijken op de website van het NKO.