Ondersteuning

 
Laat het katholieke geloof verschil maken binnen de school. Dat is in de huidige seculariserende, individualiserende en multiculturele samenleving geen eenvoudige opdracht en vraagt inspiratie, moed, kracht en doorzettingsvermogen van een bestuur/team. Als gedelegeerden voor het katholiek onderwijs van het bisdom van ’s Hertogenbosch willen wij u hierbij van dienst zijn. Want kiezen voor een katholieke identiteit is, zoals het geloven zelf, een gave en een opgave. Die opgave willen we samen met u aangaan. 
 
Ter ondersteuning van het vormgeven en verdiepen van de katholieke identiteit op uw basisschool bieden wij u het volgende  aan:
• Gesprekken ter ondersteuning en opbouw van de katholieke identiteit op uw school. Hierbij vinden wij het van belang om samen op een open wijze te kijken naar de mogelijkheden binnen uw school en/of stichting. Als leidraad bij deze gesprekken willen wij voor het basisonderwijs uitgaan van de vier profileringsgebieden voor katholieke identiteit op een school, zoals deze beschreven staan in het document Bezield en Zelfbewust :
  • Gemeenschap vormen
  • Leren
  • Vieren
  • Dienen

• Bruggen bouwen tussen parochie en school. Wij willen samen met u kijken naar de mogelijkheden om samenwerking tussen school en parochie op te bouwen, te herstellen en/of te verbeteren.
• Netwerken opbouwen rondom de katholieke identiteit van de school. Hierbij zullen leerkrachten van diverse scholen in een gebied samen komen om te spreken over identiteitsgerelateerde zaken. Ook vertegenwoordiging van de parochie, identiteitsbegeleiders en ouders zouden deel uit kunnen maken van dit netwerk.
• Mogelijkheden voor scholing op het gebied van identiteit aanbieden.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze ondersteuningsmogelijkheden nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via onderwijs@bisdomdenbosch.