Minimumlesurentabel levensbeschouwing OMO-Bisdom

Het vak godsdienst/levensbeschouwing is door de Ministerie van Onderwijs niet verplicht gesteld voor het voortgezet onderwijs. Voor een school waarvan in de statuten vermeld staat dat het een katholieke school is geldt  het Algemeen regelement katholieke onderwijs (ARKO). Hierin is  opgenomen dat het vak godsdienst/levensbeschouwing een vanzelfsprekende plaats heeft in de lessentabel van de school. Om dit te waarborgen zijn de vereniging 'Ons Middelbaar Onderwijs' (OMO) en de  bisdommen van ’s-Hertogenbosch en Breda de onderstaande minimum lesurentabel voor het vak levensbeschouwing overeen gekomen.

 

Lesurentabel Levensbeschouwing OMO-Bisdom VWO en HAVO

lesurentabel omo havo vwo.png
Uitganspunten:
Een lesuur staat in de lesurentabel voor 50 minuten.
80 studielasturen (slu)  staan eveneens gelijk aan 50 minuten les oftewel 1 lesuur per week gedurende het gehele schooljaar (40 lesweken)

Uitleg:
Een VWO-leerling moet aan het einde van zijn schoolloopbaan 560 slu gemaakt hebben voor het vak levensbeschouwing. Dat betekent dat hij 7 lesuren (560:80 = 7) per week verspreid over zijn hele schoolloopbaan gehad moet hebben. 7 staat hier dus voor het totaal aantal ingeroosterde lesuren gedeeld voor het aantal leerjaren.
 
Voor een HAVO-leerling geldt dat hij aan het einde van zijn schoolloopbaan 480 slu gemaakt moet hebben voor het vak levensbeschouwing. Dit betekent dat hij 6 lesuren (480:80=6) per week verspreid over zijn hele schoolloopbaan gehad moet hebben.
 
Uitwerking VWO
Voorbeeld van variant 1: Verdeling van deze 7 lesuren over de leerjaren:
  • Onderbouw :  5 lesuren =  250 minuten  = 400 slu
  • Bovenbouw: 2 lesuren = 100 minuten = 160 slu
Klas 1 ​2 lesuren ​x40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
Klas 2​ ​2 lesuren ​x 40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
​Klas 3 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​klas 4 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​klas 5 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
totaal 7 lesuren x 40 weken = 280 lesuren  = 560 slu
 
Een VWO-leerling krijgt dus in 280 lesuren levensbeschouwing in zijn totale VWO-opleiding.
 
Voorbeeld van variant 2: Verdeling van de 7 lesuren over de leerjaren:
  • Onderbouw: 4 lesuren = 200 minuten = 320 slu
  • Bovenbouw: 3 lesuren = 150 minuten = 240 slu
Klas 1 ​2 lesuren ​x40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
Klas 2​ ​1 lesuren ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​Klas 3 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​klas 4 ​2 lesuren ​x 40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
​klas 5 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
totaal 7 lesuren x 40 weken = 280 lesuren = 560 slu

Uitwerking HAVO
 
Voorbeeld van variant 1: Verdeling van de 6lesuren over de leerjaren:
  • Onderbouw: 4 lesuren = 200 minuten = 320 slu
  • Bovenbouw: 2 lesuren = 100 minuten = 160 slu
Klas 1 ​2 lesuren ​x40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
Klas 2​ ​1 lesuren ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​Klas 3 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​klas 4 ​2 lesuren ​x 40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
totaal 6 lesuren x 40 weken = 240 lesuren = 480 slu
 
Voorbeeld van variant 2: Verdeling van deze 6 lesuren over de leerjaren:
  • Onderbouw : 4 lesuren = 160 minuten = 320 slu
  • Bovenbouw: 2 lesuren = 100 minuten = 160 slu
Klas 1 ​2 lesuren ​x40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
Klas 2​ ​2 lesuren ​x 40 weken ​= 80 lesuren ​= 160 slu
​Klas 3 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
​klas 4 ​1 lesuur ​x 40 weken ​= 40 lesuren ​= 80 slu
totaal ​6 lesuren x 40 weken = 240 lesuren = 480 slu
 
Een HAVO-leerling krijgt dus in 240 lesuren levensbeschouwing in zijn totale HAVO-opleiding.
  

Lesurentabel Levensbeschouwing OMO-Bisdom VMBO

lesurentabel vmbo.png
Het uitgangspunt op het VMBO is dat er 200 minuten levensbeschouwing gegeven moeten zijn verdeeld over de leerjaren. Dit zou betekenen dat er, uitgaande dat een lesuur 50 minuten duurt, er vier lesuren verdeeld moeten worden over de verschillende leerjaren.

Dit zou bijvoorbeeld als volgt verdeeld kunnen worden:

variatie1              ​ ​variatie 2
​klas 1 ​1 lesuur ​klas 1 ​2 lesuren
​klas 2 ​1 lesuur ​klas 2 ​1 lesuur
​klas 3 ​1 lesuur ​klas 3 ​1 lesuur
​klas 4 ​1 lesuur