Links en downloads

Hieronder vindt u een aantal links naar relevante websites:

De landelijke website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland over onderwijs:
www.katholiekonderwijs.nl
 
Alle geledingen binnen het katholiek onderwijs die een gemeenschappelijke zorg hebben voor de ontwikkeling en de behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs, zijn verenigd in de NKSR. Vertegenwoordigers van de Nederlandse katholieke bisschoppenconferentie, de ouders, de personeelsorganisaties, de schoolleiders en de schoolbesturen vormen samen de NKSR. Voor meer informatie kijkt u op:
www.nksr.nl
 
De Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO) is de landelijke vereniging voor ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs.
www.nko.nl
 
Om op de hoogte te blijven van onderwijsnieuws in Noord-Brabant:
www.onderwijsbrabant.nl
 
Een goede website over katholiek onderwijs van onze zuiderburen:
http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/
 
Op openbare basisscholen kan godsdienstonderwijs gegeven worden, meer informatie hierover vindt u op: www.gvoenhvo.nl
 
Een goede website over vele verschillende onderwerpen van katholiek geloven, speciaal geschreven voor het onderwijs.
www.venstersopkatholiekgeloven.nl