Leergang Docenten Levensbeschouwing 'Leren van religie'

Speciaal voor docenten Godsdienst / Levensbeschouwing in het middelbaar onderwijs biedt LUCE/CRC een unieke cursus onder de titel 'Leren van religie'. Met aandacht voor nieuwe media, cultuurtheologie, rituelen en identiteit (van school, leerling, ouder én docent).

Je maakt lesprogramma's over goed en kwaad, tolerantie en discriminatie. Je organiseert kloosterweekends en moskeebezoek. Je leest teksten uit de heilige boeken. Je denkt mee over de identiteit van de school en over vieringen. Je hebt de mooiste baan die je maar kan bedenken, maar niet de eenvoudigste. Je bent docent godsdienst / levensbeschouwing. En je wilt meer!

Moderne middelbare scholen, van welke confessionele of pedagogische signatuur dan ook, worstelen met het maatschappelijk verschijnsel ‘religie’: multireligieus, multicultureel, pluralistisch. En alle problemen met religie in de ‘grote wereld’ komen ook terecht in de relatief besloten gemeenschap van een middelbare school. Rituele besnijdenis, onverdoofd slachten, de positie van homoseksuelen en vrouwen, de invloed van religie op de politiek, de interactie tussen privé en publiek, de steeds terugkerende maatschappelijk deining rond het lastige thema ‘islam’: geen school kan ze negeren. En de docent levensbeschouwing staat er middenin.
 
Het vak godsdienst/levensbeschouwing vraagt zo best veel van een docent. Het vraagt kennis van wereldgodsdiensten, religieuze instituten en feitelijk geleefd geloven in Nederland. Maar het vergt ook het vermogen de leerlingen te activeren bij de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijk perspectief en ethisch raamwerk.

 

Het begrip ‘wijsheid’ is hier op z'n plaats. Een ‘wijze docent’ laat zijn leerlingen niet alleen kennis maken met de buitenkant van de religie, maar laat hen ook de binnenkant ervan ervaren. Dit laatste veronderstelt een geïntegreerd beeld van de eigen beroepspraktijk en de eigen levensbeschouwelijk identiteit. Wie anderen wil laten kennis maken met geleefde religie (learning from religion), moet eerst zelf zijn plaats in het levensbeschouwelijk spectrum onderzoeken en doorgronden.

 
Voor docenten godsdienst/levensbeschouwing die op zoek zijn naar mogelijkheden van bijscholing en beroepsverdieping is er nu de Luce-leergang ‘Leren van religie’. De cursus is ontwikkeld naar aanleiding van vragen uit het werkveld en op basis van gesprekken met de doelgroep. De leergang is  bijzonder geschikt voor zij-instromers uit een ander vakgebied zonder expliciet theologische opleiding. Maar ook voor afgestudeerde theologen biedt deze cursus een uitgelezen mogelijkheid tot permanente educatie.
 
 Het traject bestaat uit tien lesdagen op de zaterdag, verdeeld in twee modulen van vijf bijeenkomsten. Inschrijving op elke module afzonderlijk is mogelijk. De eerste module wordt aangeboden in het najaar van 2014, de tweede module in de eerste helft van 2015. Voor beide modulen wordt een (deel)certificaat verstrekt. De ochtend bestaat uit een college rond een inhoudelijk thema, de middag staat in het teken van toepassing en casuïstiek. Centrale onderwerpen in de eerste module: religieuze identiteit in klas en school (Peter Jonkers),  religie en jongerencultuur (Monique van Dijk), godsdienstige rituelen en symbolen (Gerard Rouwhorst), respect en vergeving (Theo de Wit) en geloven in de mediacultuur (Frank Bosman). Op aanvraag wordt een studiegids toegezonden.
 
Data Module I: zaterdag 27/9; 11/10; 1/11; 15/11 en 29/11 (2014), 10.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: St. Martinushuis, Nieuwegracht 65, 3512 LG Utrecht (nabij CS Utrecht).
Kosten: € 599 per persoon per module, incl. koffie/thee en reader.
Informatie: www.luce-crc.nl; 013-466 3812/3800.Klik hier voor de studiegids van deze leergang.  
Opgave: via f.g.bosman@uvt.nl; o.v.v. naam/adres, vooropleiding, functie/organisatie.