Godsdienst/levensbeschouwing als examenvak

Het wetsvoorstel Herziening Tweede Fase VO maakt de mogelijkheid om vanaf augustus 2007 het vak godsdienst/levensbeschouwing een plaats te geven in het examenprogramma van de tweede fase. De mogelijkheid om godsdienst/levensbeschouwing een eindexamenstatus te geven is een vrije keuze. Veel scholen zien het als een belangrijke stap voorwaarts en als een emancipatie van het vak. Het vak krijgt immers een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere vakken en een volwaardige inbedding in het curriculum van de school. Daar komt bij dat het vak godsdienst/levensbeschouwing zich goed leent voor vakoverstijgende projecten en voor het leggen van verbindingen tussen vakken. Scholen kunnen het bestaande vak ook laten meetellen in het zogenoemde combinatiecijfer, samen met bijvoorbeeld algemene natuurwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming of het profielwerkstuk.

Er is geen centraal eindexamen voor Godsdienstl/levenbeschouwing. Zowel het kleine als eht grote eindexamenvak Godsdienst/levenbeschouwing is een schoolexamenvak, wat betekent dat alleen de school toets en beoordeelt.

Klein eindexamenvak HAVO - VWO
Ongeveer de helft van de scholen heeft dit voor alle leerlingen vastgesteld als verplicht eindexamenvak
Dit betekent dat er minimaal voldaan moet worden aan:

Bovenbouw VWO 160 slu = 2 lesuren
Bovenbouw HAVO 120 slu = 1.5 lesuur

Groot eindexamenvak in de vrije ruimte bovenbouw
Dit door de school te ontwikkelen curriculum voor het eindexamenvak moet goedgekeurd worden door de inspectie.
Omdat er geen landelijke eindtermen en examens zijn vraagt komt de vraag boven hoe de kwaliteit van het het examenvakGodsdienst/levensbeschouwing gegarandeerd wordt. Als antwoord hierop is er door het 'Regiecentrum Godsdienst/levensbeschouwing als examenvak' een systeem van collegiale visitatie opgezet.

Voor het groot eindexamenvak moet er minimaal worden voldaan aan:
HAVO Bovenbouw 320 slu = 4 lesuren, hier kunnen de reguliere uren afgetrokken worden
Bijv. 2 lesuren met de hele klas dan blijft er voor keuzevak nog 2 lesuren extra over.
VWO Bovenbouw 440 slu = 5.5 lesuur
Bijv. 3 lesuren met hele klas 3x 80 slu = 240 slu
440-240= 200: 80 = 2.5 lesuur extra voor keuze eindexamenvak.
 
Klik hier voor meer informatie over lesuren.