Documenten

Bezield en zelfbewust
Beleidsnota van de bisschoppenconferentie uit 2002. De titel is een aanwijzing dat de bisschoppen vooral een beleid voorstaan waardoor het gevoel van eigenwaarde en de communicatie over de inspiratie versterkt kunnen worden. De beleidsnota wil daarvoor een handreiking bieden door een visie te geven op katholiek onderwijs voor zich te richten op ‘God als schepper en verlosser’, de ‘vorming van de gehele persoon’, ‘oog hebben voor de zwakkeren’, en ‘aandacht voor gemeenschap’.
 
Kerk en school verbinden
De commissie Verkenning Katholiek Onderwijs legt in het rapport een aantal voorstellen neer die, gegeven de situatie waarin het Nederlands katholiek onderwijs zich bevindt, kunnen bijdragen aan een meer vitale invulling van de identiteit van katholieke scholen in Nederland.

Kerndoelen godsdienst/levensbeschouwing
Deze brochure is in 1996 uitgegeven door het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden voor het Onderwijs.
Raamleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing op katholieke basisscholen
Dit raamleerplan (1999) stelt een achtergrond en inhoud voor het vak godsdienst/levensbeschouwing in het basisonderwijs. Dit document moet niet beschouwd worden als een eindpunt, maar om mee verder te werken in de scholen.
 
Leerlijnen bij het raampleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing (2000)
Met behulp van deze exemplarische uitwerking kunt u een idee krijgen wat de inhoud van het raamleerplan in de praktijk van het basisonderwijs zou kunnen betekenen.
Leerlijnen bij het raampleerplan voor godsdienst/levensbeschouwing (2000)
 
Algemeen Regelement Katholiek Onderwijs
Dit document bevat de regelgeving rondom het Katholiek Onderwijs.
 
Vaticaans document
In dit Vaticaans document van 5 mei 2009 wordt omschreven hoe de katholieke identiteit van het onderwijs vorm kan krijgen en hoe er om gegaan zou moeten worden met religieuze vorming op scholen.