DiaconAction: tieners en jongeren in actie (tijdens de vastentijd)

DiaconAction islike tienerwerk.jpg een samenvoeging van ‘diaconie’ en ‘actie’. Een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij tieners en jongeren uitgenodigd worden zich gezamenlijk diaconaal in te zetten voor mensen in hun eigen omgeving. In heel Nederland bedenken tiener- en jongerengroepen een eigen activiteit (bijvoorbeeld het maken van kerststukjes voor eenzame mensen of een uitje organiseren voor vluchtelingen) en voeren die als groep samen uit. Elke groep is vrij om te kiezen op welk moment in het jaar de actie wordt uitgevoerd. Echter dagen we dit jaar alle tiener- en jongerengroepen uit om mee te doen aan DiaconAction tijdens de Vastentijd, omdat juist diaconie een extra dimensie kan geven aan deze 40 dagen.
 
Elke tiener en jongere die deelneemt aan DiaconAction verdient een grote ‘like’ en ontvangt daarom een leuke gadget van de afdeling Jeugd & Jongeren (zie foto).
Bovendien zitten er in deze gadget heel veel meer ‘likes’, waardoor verspreiding gegarandeerd is.
Helpt u mee aan deze verspreiding en neemt u met de tiener- en/of jongerengroep deel aan DiaconAction in de Vastentijd?
 
Meldt uw groep dan aan via jongeren@bisdomdenbosch.nl met vermelding van parochie, adres en aantal deelnemers. Wij sturen de gadgets dan z.s.m. toe.
 
Voor meer informatie over DiaconAction en ideeën voor een eigen actie kunt u contact opnemen met de opbouwwerker (diaconaal) tienerwerk, Ingrid van Zeeland via bovenstaand e-mailadres.