Sacrament van de Wijding

wijding.jpg
De verbondenheid met God in Jezus Christus wordt in de Kerk bemiddeld door mannen die, zoals de apostelen, door de bisschoppen als hun opvolgers, daartoe  gewijd en gezonden zijn: als bisschop, als priester van Christus of als diaken ten dienste van de Heer en Zijn Kerkgemeenschap.
 
De wijding vindt altijd plaats tijdens een eucharistieviering vanwege de nauwe band tussen de eucharistie en het sacrament van de wijding. Na de wijding oefent de bisschop, priester of diaken voor de eerste keer zijn dienst uit.
 
De wijding vindt plaats na de liturgie van het Woord en voor de liturgie van de Eucharistie. De kern van de wijding is de handoplegging van de bisschop in stilte en het wijdingsgebed. Daardoor wordt aan de wijdeling de gave van de heilige Geest gegeven voor zijn ambt.
 


​De priesterwijding in het bisdom van 's-Hertogenbosch vindt in de regel plaats op de eerste zaterdag na het Hoogfeest van Pinksteren. In 2012 is de priesterwijding op 2 juni om 12:00 uur in de Sint-Janskathedraal.  Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze bij te wonen.