Onderscheidingen

Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de Gregoriusvereniging ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).

De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.
Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius (KISG).
 
Mevr. Hannie Wielaard
Raamhof 11
5403 VR  Uden
tel.: 06 199 414 87
e-mail: hanniewielaard@hotmail.com
 
De onderscheidingen gaarne tenminste TWEE MAANDEN VOOR de uitreiking aanvragen.
 
De jubilarissen worden vermeld in de nieuwsbrief tenzij U duidelijk aangeeft, dat men dit niet wenst. Belangrijk is op het inschrijfformulier te vermelden de datum van uitreiking. Wellicht dat U de jubilaris wilt verrassen en dan is het zo slordig als de jubilaris al vermeld staat in de Nieuwsbrief, voordat de uitreiking van de onderscheiding heeft plaatsgevonden.
 
Voor de onderscheiding Ereteken voor bijzondere verdiensten dient men duidelijk aan te geven welke verdiensten regio- / parochie-overstijgend zijn. Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius beslist of dit ereteken dan wordt toegekend.