Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit

De zorg voor het religieus erfgoed in onze parochies valt onder de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit (DCKK). 

De DCKK bestaat uit F. Ouwens, pr, gedelegeerde voor liturgie/kerkelijke kunst, de heer F. van Genugten, beleidsmedewerker voor liturgie/kerkelijke kunst en zr. Regina Mattens die al geruime tijd werkzaam is als vrijwilliger voor kerkelijke kunst.

De DCKK ondersteunt de parochies op de volgende wijzen:
  • Bij de sluiting van een kerk is het noodzakelijk dat er een volledige inventaris wordt gemaakt van alle objecten die in die kerk aanwezig zijn. Daarbij helpen voor de meer waardevolle objecten de lijsten die in ons archief aanwezig zijn, mochten die uit de parochie verloren zijn geraakt. Wij willen ook helpen met een eventuele herbestemming van sommige objecten buiten de parochie waarbij we wel willen aantekenen dat vervreemding van kerkelijk-liturgische objecten aan particulieren niet is toegestaan. Wij helpen bij het maken van bruikleen- of schenkingsovereenkomsten met andere parochies.
  • Voor de vervreemding van belangrijkere kerkelijke objecten (op de inventarislijsten van het bisdom) is de bisschoppelijke goedkeuring nodig. Die goedkeuring kan via de DCKK verkregen worden.
  • Wil men een voorwerp van waarde in bruikleen geven aan een museum dan moeten parochies zich tot de DCKK wenden zodat alles in goede banen geleid wordt.
  • Hebt u advies nodig voor herinrichting van de kerk, voor het al dan niet plaatsen van objecten uit een gesloten kerk e.d., dan kunt u contact opnemen. Indien nodig kunnen wij externe deskundigen inschakelen.

​