Nieuws • 03 MEI

  Uitnodiging voor zang-bijeenkomst rond het nieuwe Onze Vader

  ​In de voorbije jaren heeft de NSGV (Gregoriusvereniging) meermalen een studie- en zangmiddag georganiseerd voor priester in ons bisdom. Tijdens deze bijeenkomsten zijn onder andere de paasjubelzang en prefaties ingestudeerd. Deze middagen willen de celebranten meer vertrouwd maken met het voorzingen in de liturgie.

  Lees verder..

 • 18 SEP

  Diocesane kostersdag: 11 oktober 2014

  ​Het is alweer ruim twee jaar geleden dat een diocesane kostersdag is georganiseerd, waarbij toen een groot aantal deelnemers aanwezig was en er na afloop vele enthousiaste reacties waren.
  Dit jaar organiseert het bisdom weer een diocesane kostersdag op zaterdag 11 oktober.
  Deze dag is bedoeld voor het onderling contact van de kosters maar ook om hen te ondersteunen bij het zo belangrijke werk in de parochie.

  Lees verder..

 • 14 APR

  Chrismamis: viering voor alle gelovigen

  ​Van harte nodigt Mgr. Hurkmans alle gelovigen uit voor de Chrismamis die elk jaar in de Goede Week voor heel ons bisdom wordt gevierd. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.
  Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften ten overstaan van de bisschop.

  Lees verder..

 • 12 MRT

  Lourdesbedevaart: Toerusting voor hotelpastores en hotelleid(st)ers 19 en 26 maart

  ​De boodschap van Lourdes heeft een grotere inhoud en een diepere laag dan op het eerste gezicht lijkt. Behalve kennis van de feitelijke geschiedenis heeft deze boodschap ook alles te maken met het Woord van God in relatie tot het leven van de concrete mens. Om die reikwijdte goed over te kunnen brengen aan de pelgrims en naar behoren antwoord te kunnen geven op eventuele vragen, is het voor leidinggevende vrijwillig(st)ers – met name hotelpastores en hotelleid(st)ers – nodig om goed beslagen ten ijs te komen.

  Lees verder..

 • 05 FEB

  Speciale informatie- en filmavond voor jongeren omtrent Lourdesbedevaart

  ​​Op maandagavond 10 februari is er in Den Bosch een informatie- en filmavond, speciaal voor jongeren, in het kader van de diocesane bisdombedevaart naar Lourdes.
  De avond begint om 19.30 met informatie over de bedevaart en over het jongerenprogramma

  Lees verder..

 • 03 FEB

  Lourdes-update: o.a. geloofsgesprek met hoofdalmoezenier en noveengebed

  ​Het eerste geloofsgesprek van dit jaar uit het bisdom van ’s-Hertogenbosch was met pastoor-deken Theo van Osch, de hoofdaalmoezenier van de diocesane bedevaart naar Lourdes.
  Ook voor pastoor Van Osch is Lourdes een zeer bijzondere plaats. Hier heeft hij zijn priesterroeping ontvangen. Er gebeurde iets wat hij niet voor mogelijk had gehouden.

  Lees verder..

 • 09 OKT

  Bisschop Hurkmans wijdt het bisdom toe aan Maria op zondag 13 oktober

  ​Van 15.00 tot 16.00 uur wordt zondag 13 okotber een diocesane gebedsviering rondom Maria georganiseerd in de kathedraal.
  De viering begint met het Rozenkransgebed aangevuld met verschillende Marialiederen in de stijl van Lourdes, waarbij we met kaarsje in de hand bidden en zingen. Tijdens het Rozenkransgebed zal het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch naar het altaar worden gedragen.
  Na een korte overweging door pastoor-deken Theo van Osch zal de bisschop, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans het hele bisdom in gebed aan Maria toewijden. Vervolgens brengen we de noden en zorgen van het bisdom en van de individuele gelovigen bij Onze Lieve Heer.

  Lees verder..

 • 30 SEP

  Programma Mariadag 13 oktober 2013

  ​Het bisdom van ’s-Hertogenbosch sluit zich van harte aan bij de Mariadag die wordt gehouden op 13 oktober 2013 als onderdeel van het Jaar van het Geloof.

  Lees verder..

 • 26 SEP

  13 oktober: wereldwijd Maria-dag

  ​Op 13 oktober is er wereldwijd een Maria-dag in het kader van het “Jaar van het Geloof” voorzien.

  Lees verder..

 • 16 SEP

  Birgitinessen 300 jaar in Uden

  ​​Op het feest van Kruisverheffing, zondag 14 september 2013, herdachten de zusters Birgittinessen het feit dat zij 300 jaar geleden vanuit Coudewater, onder Rosmalen, naar Uden, in het Vrije Land van Ravenstein, zijn gevlucht.

  Lees verder..

​​​​​