Inrichting van de kerken


wijdingskruisje_3471.jpgBijgevoegde bepalingen in “Notitie (her)inrichting van de kerken”, die gelden voor het Bisdom ’s-Hertogenbosch en als zodanig zijn vastgesteld op 13 oktober 2011, sluiten nauw aan bij wat de liturgische boeken van de Kerk voorschrijven.

 
Nu we in een periode zijn gekomen van herschikking van parochies en kerkgebouwen, en men van diverse kerken niet weet hoe lang ze nog voor de eredienst in gebruik zullen zijn, dienen we zeer terughoudend te zijn met plannen tot herinrichting van kerken om te voorkomen dat er op grote schaal kapitaalsvernietiging plaats vindt. Daarom is het nu meer nog dan in vroeger tijd noodzakelijk alle plannen in die richting tijdig aan de Bisschop voor te leggen zodat een zo verantwoord mogelijke beslissing kan worden genomen. Bij een eventueel plan tot herinrichting, zullen alle onderstaande bepalingen in acht genomen dienen te worden.