Sacrament van het HuwelijkDe liefde tussen man en vrouw, die in hun verscheidenheid elkaar aanvullen, wordt door hen sacramenteel bezegeld in Jezus Christus. Daarvan is de priester of de diaken de bijzondere getuige namens de Kerk. Het is een blijvend verbond en een teken van liefde in Gods Naam binnen onze wereld.
 
Het huwelijk kan gesloten worden in een eucharistieviering of een viering van woord en gebed. Wanneer een gedoopte persoon trouwt met een niet-gedoopte persoon is hiervoor een aparte liturgie voorzien. Het is aan te bevelen om uit dankbaarheid een huwelijksjubileum in de kerk te vieren, hiervoor treft u een handreiking aan.