Sacrament van het H. Vormsel

vormsel.jpg
Op de weg naar christelijke volwassenheid ontvangt men, door handoplegging en zal ving, Gods Heilige Geest. Je wordt volwaardig lid van de Kerk en krijgt de opdracht het Evangelie uit te dragen. De gaven van de Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid, ontzag voor God.
 
Het Vormsel is de zending van de heilige Geest, in de dubbele betekenis van het woord zending. Wij ontvangen met het sacrament de gave van Gods Geest die over ons gezonden wordt, maar deze zending betekent dat wij zelf gezonden zijn om het heil in de wereld uit te dragen.
 
In de zalving krijgt de vormeling de kracht èn de soepelheid om de zending ook inderdaad te volbrengen, opdat zij die gezonden zijn, gezond zijn. Maar de zalving is ook een zegel, want zoals het doopsel de mens aan Gods geheime naam verbindt, zo bezegelt het Vormsel dat wij bij God behoren door in de zalving op Christus te gelijken. Christus bekent immers ‘de Gezalfde’. Evenals Christus bij zijn zending gezonden werd, zo ontvangt de gevormde met het zegel de zending van Gods Geest. Aldus worden alle gedoopten door de Geest gevormd tot het Messiaanse volk, dit is: de christelijke Kerk.
 

 
 
 
 
 
Nieuwe vormselliederen:
 
Begeleiding nieuwe vormselliederen: