Sacrament van het H. Doopsel

sacr_doopsel.jpg
De eerste drie sacramenten – H. Doopsel, H. Vormsel en de H. Eucharistie – heten gezamenlijk de initiatiesacramenten. Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke intitiatie en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven in Christus'.
 
Doopritueel
De doop is in de traditie van de Kerk steeds met een rijk ritueel vormgegeven. De doop van kinderen geschiedt tegenwoordig met een ritueel dat de geest van het Tweede Vaticaans Concilie ademt. De kern van dat ritueel bestaat nu, net als vroeger, uit drie momenten: het zegeningsgebed over het water, de afzwering van het kwaad en de geloofsbelijdenis, en het doopsel.
 
Bedienaar
Of het nu om het doopsel van volwassenen of om dat van kinderen gaat: onder normale omstandigheden is de Bisschop, de Priester of de Diaken de bedienaar van het sacrament.
 

 


- H. Doopsel: Achtergronden
Het doopsel is het fundamentele sacrament van christelijke intitiatie, en maakt een mens tot lid van de Kerk, de gemeenschap van gedoopten; door het sacrament van het doopsel wordt een mens opnieuw geboren: hij begint een nieuw leven 'in Christus'.
Lees meer >>


 
Downloads:

- H. Doopsel: Cahier Liturgie

- H. Doopsel: 'Ik wil gedoopt worden' - Geloofsboekje 7