Kerkelijke Instelling SINT-GREGORIUS (KISG)


Kerkelijke Instelling SINT-GREGORIUS (KISG) in het bisdom 's-Hertogenbosch.KISG 2017  LA.jpg

• De Sint-Gregorius is de kerkelijke instelling voor kerkmuziek in het rooms-katholieke bisdom 's-Hertogenbosch.
• Bij de KISG zijn alle koren van rooms-katholieke kerken in het bisdom aangesloten.

De KISG gaat in op alle mogelijke kerkmuzikale vragen voor advisering, begeleiding en bemiddeling.

Bestuur
voorzitter          Vincent Blom, pr.
secretaris          Freek van Genugten
penningmeester Peter Lammers
leden                Bert Augustus (orgel en kerkklokken)
                        Jeroen Felix   (kinder-/jongerenkoren)
                        Wil Marcus     (cursussen, toonzaal,website)

Secretariële ondersteuning: Mevr. Hildegard van Leuken

Bureau / toonzaal / bezoekadres:
Bisdom 's-Hertogenbosch
Parade 11
5211 KL 's-Hertogenbosch

website: www.kisg.nl
e-mail: kisg@bisdomdenbosch.nl

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 0322776864
ten name van: KISG
 
Werkt u mee aan de opbouw van ons adressenbestand?
De KISG heeft ontdekt dat het adressenbestand niet meer up to date is. De KISG wil haar dienstverlening en service mede via deze website verder uitbreiden en u daarvan in kennis stellen. De KISG wil gericht kunnen benaderen.
koppelingen:
- Nieuws
- Cursus
- Vacatures