Eerste Heilige Communie


EERSTE-COMMUNIEVIERINGEN
 
De viering van de eerste heilige communie neemt in de meeste parochies een belangrijke plaats in. Vaak zoeken pastores en werkgroepen, soms met inbreng van de ouders, reeds lang van tevoren naar manieren om te komen tot een feestelijke, voor zowel kinderen als volwassenen aansprekende viering.  In de praktijk blijkt het niet altijd even gemakkelijk om een evenwicht in te vinden tussen wat voor kinderen leuk en begrijpelijk is enerzijds, en wat liturgisch wenselijk en verantwoord is anderzijds.
 
Toch is ook dit laatste van wezenlijk belang. De eerste-communieviering is immers geen eenmalige, aparte viering die louter gericht is op de communicantjes, maar heeft als doel hen voor het eerst volledig deel te laten nemen aan het vieren van de Eucharistie door de verzamelde geloofsgemeenschap. Daarom zal ook die eerste-communieviering niet op hoofdlijnen kunnen afwijken van hoe de Kerk haar geloof viert, maar zich dienen te richten naar in wat in de liturgie gebruikelijk is. Die liturgie biedt overigens voldoende ruimte om een voldoende begrip en betrokkenheid van de kinderen te waarborgen.
 
Om een en ander te vergemakkelijken biedt de Dienst Liturgie de parochies een aantal kant en klare vieringen aan voor de verschillende zondagen van de Paastijd. We hebben voor deze zondagen gekozen omdat in de meeste parochies de eerste- communievieringen in deze periode van het liturgisch jaar plaats vinden.
 
Er is telkens uitgegaan van de lezingen van de betreffende zondag, die waar nodig aan het taalgebruik van kinderen zijn aangepast. Hetzelfde geldt voor de gebeden. Voor de eucharistische gebeden zijn de diverse eucharistische gebeden voor kinderen gekozen. Er zijn ook eigen inleidingen bij de vieringen, voorbeden en het klaarmaken van het altaar door kinderen.
 
Bovendien hebben we als keuzemogelijkheid opgenomen de speciale gebeden en de prefatie voor de eersste-communieviering die onlangs door de Nederlandse bisschoppen zijn goedgekeurd.
 
U weet dat onderdeel van de liturgie uitmaken: de antwoordpsalm als antwoord op de eerste lezing en het evangelievers  (alleluia) als inleiding op het evangelie. Het zou dan ook goed zijn als de kinderen eenvoudige psalmteksten zingen en alleluiaverzen leren zingen. Daarom zijn er ook voor iedere zondag een antwoordpsalm en een alleluia-vers gemaakt.
 
We hopen dat u met dit materiaal aan de slag gaat en zo komt tot een in alle opzichten ‘mooie’ viering .
Dit materiaal bestaat dus uit:
-      uitgewerkte vieringen voor alle zondagen van de paastijd (c-jaar)
-      antwoordpsalmen en alleluiaverzen op bladmuziek
-      antwoordpsalmen en alleluiaverzen gezongen
 

De Psalmen zijn ingezongen door een groepje kinderen van het kinderkoor van de Maria Geboorte Parochie te Nijmegen.
Solisten: Inga Szweryn, Emma van der Poll, Sara Proost, Maria Teresa Cattani, Nicole Stoelinga, Donato Cattani
Muziek: Astrid Broeders
Organist: Paola Venuti
 Dirigente en soliste eerste h communie.jpgkoor eerste h communie.JPG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialen Eerste-Communievieringen
 
2e zondag van Pasen
 
3e zondag van Pasen
 
4e zondag van Pasen
 
5e zondag van Pasen
  
6e zondag van Pasen
 
7e zondag van Pasen