Diocesane Dienst Liturgie

De Dienst Liturgie is door de Bisschop in het leven geroepen om een waardige en goede viering van de liturgie in ons bisdom te helpen bevorderen. De Dienst verzorgt uitgaven op het gebied van liturgie, biedt ondersteuning aan de parochies op het gebied van liturgische vorming en geeft concrete handreikingen als pastores of werkgroepen daarom vragen.
 
De Dienst Liturgie draagt zorg voor de kwaliteit van de liturgie binnen het bisdom. Dit doet de dienst enerzijds door middel van voorlichting - onder andere door brochures over de liturgie te ontwikkelen, cursussen te geven, bijdragen in de bisdomnieuwsbrief te publiceren - en anderzijds door toe te zien hoe de liturgie in de praktijk wordt vormgegeven.
 
Daarnaast heeft de Dienst Liturgie, meer dan voorheen, een belangrijke taak bij de vorming van (nieuwe) parochies om te ondersteunen in de groei naar gezamenlijk gevierd geloof, en de uniformiteit en kwaliteit van de liturgie te verbeteren.
 
De Dienst Liturgie is graag bereid in parochies voorlichting te geven op het gebied van liturgie. Dat kan zijn voor leden van liturgische werkgroepen, van koren etc. In het laatste geval roepen we graag de hulp in van de Diocesane St. Gregoriusvereniging.