Brochures en andere uitgaven

De volgende brochures en uitgaven van de Dienst Liturgie zijn beschikbaar:
 
Liturgisch Vademecum
1. Liturgisch vademecum.
Een praktische handreiking voor allen die in parochies verantwoordelijkheid dragen voor de liturgische vieringen. Puntsgewijs zijn er de belangrijkste aandachtspunten in opgenomen die bijdragen aan een waardige en zorgvuldige viering van de liturgie in al haar facetten. Zo wil dit vademecum een handzaam naslagwerk zijn, dat veel informatie die in verspreide bronnen zoals het Altaarmissaal en de diverse ritualen reeds voorhanden was, nu meer overzichtelijk bijeenzet en het daardoor meer toegankelijk maakt voor de parochiepraktijk.
 
priester_kinderviering.jpgEucharistie
1. Eucharistie vieren met kinderen.
Brochure met handreikingen om op een aangepaste en waardige manier eucharistie te vieren met kinderen. Dit is een onmisbaar hulpmiddel voor werkgroepen gezinsviering en eerste communie.
2. Installatie van een pastoor
 De voor ons bisdom voorgeschreven liturgie bij de installatie van een pastoor
3. De uitvaart van een priester
Een voorbeeldboekje met de mogelijkheden bij de uitvaart van een priester. De speciale gebeden die het missaal en het rituale voor een priester voorzien zijn opgenomen.
4. Voor de eerste communie zijn van alle zondagen van de paastijd (a, b, en c jaar) voorbeeldvieringen beschikbaar voor de eerste communie waarin uitgegaan wordt van de gebeden en de lezingen van de betreffende zondag. De betreffende zondag wordt op aanvraag toegestuurd.
5. Wilt u voor een bepaalde gelegenheid een liturgieboekje maken, dan is het mogelijk dit bij de Dienst aan te vragen. Wij maken dan een boekje voor u.
 
Vormsel
1. Vormselmap
 Deze map bevat alle teksten waaruit men kan kiezen bij de samenstelling van een boekje voor het vormsel.
2. Nieuwe vormselliederen
 Tekst en muziek van nieuwe  liederen die geschikt zijn voor een vormselviering. Bovendien zijn er enkele antwoordpsalmen en alleluiaverzen speciaal voor jongerenkoren beschikbaar.
3. Mis van de heilige Geest.
Deze bevat Heer ontferm U, Eer aan God, Heilig, Lam Gods voor een jongerenkoor en volkszang. Het is een uitgave van het bisdom Breda en aldaar via de webshop van het Bisdom Breda te bestellen. Een voorbeeld van de zang vindt u op youtube.
 
Doopsel
1. De kinderdoop
Een map met teksten voor het samenstellen van een doopboekje is op aanvra ag beschikbaar. Ook zijn twee kant-en-klare voorbeeldboekjes beschikbaar.
2. De kinderdoop tijdens een eucharistieviering
Een voorbeeld van hoe het doopsel in de eucharistie wordt verweven is op aanvraag beschikbaar.
3. De kinderdoop tijdens een Paaswake
Een voorbeeld van hoe het doopsel in Paaswake is opgenomen, is op aanvraag beschikbaar.
4. De initiatie van een volwassene in een Paaswake
Een voorbeeld van hoe de initiatie van een volwassene in de Paaswake plaats vindt, is op aanvraag verkrijgbaar.
5. De opname van een reeds gedoopte in de volle gemeenschap van de katholieke Kerk.
De ritus en de teksten van de opname zijn op aanvraag beschikbaar.
 
Sacrament van Boete en Verzoening
1. Het Sacrament van Boete en Verzoening
Alle wetenswaardigheden rond dit sacrament in een brochure.
2. Biecht- en boetevieringen
Conceptboekjes voor boeteveringen en gezamenlijke biechtvieringen worden u op verzoek toegezonden.
Sacrament van het Huwelijk
1. Het huwelijk in het kader van een eucharistieviering.
Een brochure met alle (keuze)teksten is tezamen op aanvraag beschikbaar.
2. Het huwelijk in het kader van een woordviering
Een brochure met alle (keuze)teksten is tezamen op aanvraag beschikbaar.
3. Het huwelijk met een niet-gedoopte
Een brochure met alle (keuze)teksten is tezamen op aanvraag beschikbaar.
 
Ziekenzalving
1. Het Sacrament van de Ziekenzalving
Een brochure met alles rond de ziekenzalving.
2. Boekje voor de ziekenzalving 
Er is een PDF-versie van de teksten voor de ziekenzalving beschikbaar waarmee u eenvoudig een aantal boekjes kunt maken die u mee kunt nemen naar de zieke.
3. Gebeden voor de stervenden.
Er is een PDF-versie van de gebeden voor de stervenden beschikbaar waarmee u eenvoudig een aantal boekjes kunt maken die aan familieleden van een ernstig zieke kunt geven of die u zelf kunt gebruiken.
4. De ziekencommunie
Er is een PDF-versie van de gebeden bij de ziekencommunie beschikbaar waarmee u eenvoudig een aantal boekjes kunt maken die bij de ziekencommunie gebruikt kunnen worden.
 
Getijdengebed
1. Het Getijdengebed.
Een brochure over het getijdengebed.
2. Vespers en lauden
Hebt u voor een bepaalde dag de teksten van lauden of vespers nodig voor gebruik in  uw parochie, dan kunt u de teksten digitaal bij ons aanvragen.