Sacrament van Boete en Verzoening


biecht_donker.jpg
In het sacrament van boete en verzoening - de biecht - worden onze fouten, onze zon
den, vergeven door de priester (voor hem geldt het biechtgeheim) in Naam van Christus en Zijn Kerk. Dat bevrijdt en vernieuwt de mens; het maakt ons sterk.