Bijzondere vieringen

BISSCHOPSWIJDING_700X282_0002.jpg
 
( DEZE PAGINA WORDT MOMENTEEL BEWERKT )
 
Kalender met de vieringen waarin
Z.H.E. Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans
hoofdcelebant zal zijn.

  

Januari 2013
1 zondag
Hoogfeest van Heilige Maria, Moeder van God
Kathedrale basiliek, 11.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
6 zondag
Hoogfeest van de Openbaring des Heren
Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
​​13 zondag na de Openbaring des Heren
Hoogfeest van de Doop van de Heer
Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Februari 2013
13 Aswoensdag
Kathedrale basiliek, 19.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Zegening en oplegging van de askruisjes
Maart 2013
​​24 Palmzondag van het lijden van de Heer
Kathedrale basiliek, 11.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Zegening van de palmen, intochtprocessie
​​27 Woensdag
Chrismamis
Kathedrale basiliek, 19.00 uur
Tijdens deze Mis vinden de zegening van de olie voor
de zieken en de geloofsleerlingen en de wijding van het
chrisma plaats; de priesters vernieuwen hun wijdingsbeloften.
​​28 Witte Donderdag
Kathedrale basiliek, 19.30 uur
Pontificale Eucharistieviering
Begin van het Paastriduum
Viering van de instelling van de H. Eucharistie,
van het sacrament van het priesterschap
en van het gebod van de naastenliefde
29 Goede Vrijdag
Kathedrale basiliek, 15.00 uur
Viering van het lijden en sterven van de Heer
30 Heilige Paasnacht
Kathedrale basiliek, 22.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
31 Paaszondag
Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Viering van de verrijzenis van de Heer
April 2013
Mei 2013

9 Hemelvaart van de Heer
Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering

19 Pinksterzondag
Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
​Juni 2013
2 Sacramentsdag
Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus

Kathedrale basiliek, 11.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Sacramentsprocessie
Juli 2013
Augustus 2013
15 donderdag
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
Kathedrale basiliek, 19.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
September 2013
Oktober 2013
13 zondag
Acht-en-twintigste zondag door het jaar

Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
In het kader van het Jaar van het Geloof een viering waarin bijzonder wordt stil gestaan bij Maria en de Kerk
November 2013
1 Allerheiligen
Kathedrale basiliek, 19.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
2 Allerzielen
Gedachtenis van alle overleden gelovigen
Bisschoppelijke grafkapel, begraafplaats Groenendael, Orthen,
10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Zegening van de bisschopsgraven
December 2013
24 Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Kathedrale basiliek, 24.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
Viering van de geboorte van de Heer
25 Kerstdag
Kathedrale basiliek, 10.00 uur
Pontificale Eucharistieviering
27 vrijdag
Hoogfeest van de H. Johannes, Evangelist

Patroon van het bisdom en de kathedrale basiliek
Kathedrale basiliek, 12.30 uur
Pontificale Eucharistieviering