Nieuws

27 OKT

In Memoriam emeritus pastoor Van Thiel

​Op zaterdag 30 april 2011 is te Oss overleden de zeereerwaarde heer drs. Petrus Bernardus Xaverius Maria van Thiel, emeritus-pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Overasselt.
 
Emeritus-pastoor Van Thiel werd geboren te Tilburg op 7 november 1925 en tot priester voor ons bisdom gewijd in de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch door mgr. W. Mutsaerts op 11 juni 1949. Na zijn priesterwijding studeerde hij aan de Lateraanse Universiteit te Rome, waar hij in juni 1953 doctoraal examen deed. Na zijn terugkeer in Nederland was hij vanaf 21 augustus 1953 kapelaan te Oisterwijk-parochie H. Johannes. Op 24 februari 1956 werd hij benoemd tot rector van de kweekschool Concordia aan de Papenhulst te ’s-Hertogenbosch en tegelijk tot secretaris van het vicariaat generaal. Op 12 augustus 1960 werd hij benoemd tot iudex prosynodalis en tevens tot conrector van het Groot Ziekengasthuis te ’s-Hertogenbosch. Op 17 januari 1969 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius Abt te Overasselt, uit welke functie hem op 1 februari 1995 eervol ontslag werd verleend.Moge hij rusten in vrede!
27-10-2011