Nieuws

10 SEP

In Memoriam P.J.J. van Heeswijk

​Op 8 september 2019 is te Mayville (Zuid-Afrika) overleden de zeereerwaarde heer Petrus Johannes Josephus van Heeswijk, emeritus-pastoor in het Aartsbisdom van Durban.

De zeereerwaarde heer Van Heeswijk werd geboren in Son en Breugel op 3 september 1928 en tot priester van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 26 mei 1956.
Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Meerveldhoven (parochie H. Lambertus) van 1956
tot 1959, als kapelaan te Best (parochie H. Odulphus) van 1959 tot 1961 en als kapelaan te
’s-Hertogenbosch (parochie H. Catharina) van 1961 tot 1963.
Met verlof van de bisschop was hij vanaf 17 september 1963 werkzaam in het Aartsbisdom Durban te Zuid-Afrika, alwaar hij tot aan zijn emeritaat in 2003 in diverse parochies werkzaam is geweest.
Moge hij rusten in vrede!

 

10-09-2019