Nieuws

02 AUG

Herdenking kapelaan en verzetsheld Harry Koopmans

Op vrijdag 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat kapelaan Harry Koopmans door de Duitse bezetter werd doodgeschoten voor zijn pastorie in ‘s-Hertogenbosch. Daarom wordt hij in die stad dit jaar op bijzondere wijze herdacht.

Kapelaan Koopmans was in de jaren van de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Hij bood hulp aan onderduikers, zorgde voor vervalste persoonsbewijzen en wist aan distributiebonnen en geld te komen die werden verdeeld onder hen die het zwaar hadden.

Doodgeschoten
Op 8 augustus 1944 werd in de Bossche Kerkstraat de collaborateur Piet van Bussel vermoord, tot woede van de Duitse bezetter. Een dag later wordt kapelaan Koopmans in de pastorie overvallen door de Sicherheitsdienst. Bij een vluchtpoging wordt hij doorgeschoten op het plein voor de pastorie.

De Bossche parochie H. Johannes evangelist schenkt in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch dit jaar op bijzondere wijze aandacht aan de heldhaftige priester. Daarmee wordt tevens aangesloten bij een reeks herdenkingen die in het najaar worden gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding van de stad ’s-Hertogenbosch.

Monument
Op zondag 11 augustus wordt tijdens de eucharistieviering van 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal stilgestaan bij het leven en sterven van kapelaan Koopmans. Aansluitend vindt er een herdenking plaats bij het monument op de plaats waar Koopmans overleed. Het plein waar de kapelaan werd vermoord werd na de oorlog omgedoopt tot Kapelaan Koopmansplein. Het in 1956 onthulde gedenkteken houdt de gedachtenis aan hem levend.

Ook op de eigenlijke dag, vrijdag 9 augustus, wordt tijdens de Middagmis van 12.30 uur in de Sint-Jan stilgestaan bij het sterven van de Bossche kapelaan.
Koopmansplein800a.jpg
Monument op het naar hem genoemde plein op de plek waar kapelaan Koopmans werd doodgeschoten. Links de voormalige pastorie van de Sint Antoniuskerk.
Koopmansplein800b.jpg
 

02-08-2019