Nieuws

04 JUL

René Lamers nieuwe gedelegeerde voor jeugd en jongeren

​Bisschop Gerard de Korte heeft diaken René Lamers (56) per 1 juli 2019 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Diaken Lamers volgt in die functie pastoor-deken Theo Lamers op die door de bisschop per 1 juni is  benoemd tot vicaris-generaal. René Lamers zal de functie van gedelegeerde in deeltijd vervullen (0,2 fte). Hij blijft daarnaast actief als diaken in de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk

 

04-07-2019