Nieuws

02 JUL

Zondag 7 juli: feest van de Zoete Lieve Vrouw

​In het Bisdom van ’s-Hertogenbosch wordt op 7 juli jaarlijks de gedachtenis gevierd van de H. Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch. Dit jaar valt het feest op een zondag, een reden te meer om het in de Sint-Janskathedraal met nog wat meer glans en aandacht te vieren dan gewoon.

Om 10.00 uur is er in de Sint-Jan een pontificale hoogmis waarin de hulpbisschop, Mgr. Rob Mutsaerts, de hoofdcelebrant is. In de kathedraal wordt het feest van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch als hoogfeest gevierd. De Schola Cantorum zingt de vaste en wisselende gregoriaanse gezangen van deze feestdag. Daarnaast is er om 11.45 uur een gezongen eucharistieviering.

Vesper en processie
Om 17.00 uur is er een pontificale Mariavesper met Mgr. De Korte als voorganger. Bij deze vespers sluiten de priesters van ons bisdom aan vanwege hun jaarlijkse priesterdag. Na alle vieringen op deze dag trekken de deelnemers in processie naar de Mariakapel om de Zoete Moeder een groet te brengen.
zoete moeder.jpg
Beeld van de Zoete Moeder (Foto: Wim Koopman)

De feestdag van de Zoete Lieve Vrouw is ook het begin van de jaarlijkse noveen. Tot en met 15 juli wordt gebeden op haar voorspraak. De jaarlijkse noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw wordt afgesloten op 15 juli om 12.30 uur in de kathedraal.

Noveen
Een noveen is een periode van negen dagen waarin op bijzondere wijze tot God wordt gebeden, vaak op voorspraak van een heilige. De oorsprong van het noveengebed is mogelijk gerelateerd aan de negen dagen waarin na de hemelvaart van Christus diens leerlingen met Maria de komst van de Heilige Geest afwachtten.

 

02-07-2019