Nieuws

28 JUN

​Feestelijke sluiting studiejaar

Met het gezamenlijk bidden van de vespers in de kapel en aansluitend een barbecue in de prachtige tuin van het Sint-Janscentrum werd het studiejaar 2018-2019 gesloten.

Nieuwsbericht - einde eerste studiejaar.jpgHet studiejaar 2018-2019 was een bijzonder jaar. Het Sint-Janscentrum biedt al vele jaren onderdak aan de priester- en diakenopleiding; alsook aan cursussen van het vormingscentrum. Maar afgelopen september startte er ook een nieuwe opleiding: de opleiding Godsdienstwetenschappen.
 
Een serieuze studie, zo hebben de studenten het ervaren. Afhankelijk van de opleidingsvariant  (catechist, major of minor), waren er veertien tot achtentwintig lesdagen met vakken als: Inleiding in het Oude en Nieuwe Testament, Fundamentele Theologie en kerkelijke documenten, Moraal en Spiritualiteit, Filosofie en Godsdienstsociologie. Er werden kleine en grote opdrachten gemaakt, vakken werden getoetst met mondelinge en schriftelijke tentamens. Er werd gebeden en gevierd, stage gelopen en gesproken met de spirituaal. En tot slot: uitgezien naar de vakantie!
 
Voor de studenten is met het in ontvangst nemen van hun cijferlijst, de schoolvakantie begonnen. De staf van het Sint-Janscentrum en de docenten zullen vast en zeker ook kunnen genieten van een paar dagen verlof, maar zijn toch ook alweer volop aan het werk om een nieuwe studiejaar voor te bereiden. De eerste nieuwe studenten hebben zich daarvoor aangemeld. De inschrijfperiode loopt tot eind augustus.
 
 heilig hart.png
Vandaag op het Feest van het Heilig Hart van Jezus ontvangen parochies en kloosters digitaal deze afbeelding om studenten te werven voor het nieuwe studiejaar.

 

 

 

28-06-2019