Nieuws

17 APR

Bisschop De Korte: ‘Tijd voor missionair elan’

​"In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid. Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.” Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.

“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop. In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum. Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.

Lijden aan de Kerk
Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom. Tijdens de Chrismamis die aan de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, hernieuwen de priesters jaarlijks hun wijdingsbeloften. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek. Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’. Maar, zo overwoog hij:  “Cynisme is geen gelovige houding. Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”

Geloofwaardigheid
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast. Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze. Trouw zijn aan onze geloften en beloften. Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.” Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.

In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’. Uiteraard is de Notre-Dame is een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa, zei hij. Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft.

Geloof
Mgr. De Korte: “De indrukwekkende Tempel van Jeruzalem kan worden afgebroken en in drie dagen zal Jezus hem doen herrijzen. Met andere woorden: Christenen richten zich niet op een gebouw, hoe mooi ook. Wij concentreren ons op de gekruisigde en verrezen Christus. Hij vormt het centrum van ons geloof. Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch.”

 


 

 

17-04-2019