Nieuws

10 APR

Vieringen in de Sint-Jan in de Goede Week en met Pasen

In de Goede week herdenkt de Kerk het lijden en sterven van Christus. Met Pasen vieren we Zijn opstanding uit de dood. Bisschop Gerard de Korte is in de Goede Week en met Pasen voorganger in een aantal liturgische plechtigheden in de Sint-Janskathedraal.

Palmzondag
Palmpasen is de laatste zondag voor Pasen. Op die dag wordt de intocht van Christus in Jeruzalem gevierd. Op Palmzondag, 14 april, gaat de bisschop voor in de eucharistieviering in de Sint-Jan om 11.00 uur.

Chrismamis
Op woensdag 17 april om 19.00 uur is er de Chrismamis waarin de priesters van het bisdom samen met de bisschop concelebreren. In deze viering zegent en wijdt de bisschop de heilige Oliën die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten: doopsel, vormsel, priester- en diakenwijding en ziekenzalving

Witte Donderdag
Op de donderdag voor Pasen wordt het Laatste Avondmaal herdacht waarin Christus de Eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld. Bisschop De Korte viert de liturgie van Witte Donderdag op 18 april om 19.30 uur in de Sint-Jan.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag herdenken christenen het lijden en sterven van Christus. Op die dag is er geen eucharistieviering. Mgr. De Korte gaat die dag om 15.00 uur in de Sint-Jan voor in de liturgie van Goede Vrijdag. Om 19.00 uur wordt in de kathedraal de Kruisweg gebeden.

pasen.jpg
Paaswake
In de Paaswake wordt Christus’ overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur), water (zegening doopwater) en Eucharistie. Bij aanvang van de plechtigheid wordt het paasvuur ontstoken en gezegend, waaraan de paaskaars wordt aangestoken. De bisschop gaat voor in de Paaswake op zaterdag 20 april om 22.00 uur in de Sint-Jan. Eerder die avond, om 19.30 uur, wordt op de Parade het paasvuur ontstoken samen met vertegenwoordigers van verscheidene christelijke kerken in ’s-Hertogenbosch.

Paaszondag
Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. “Door zijn dood bevrijdt Christus ons van de zonde, door zijn verrijzenis verschaft Hij ons toegang tot een nieuw leven”, aldus de catechismus. Op Paaszondag, 21 april, viert bisschop De Korte de pontificale H. Mis om 10.00 uur in de Sint-Jan.

Kijk voor een volledige overzicht van de plechtigheden in de Sint-Jan in de agenda op de website van de pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes.

Sluitingsdata bisdomkantoor
Op Goede Vrijdag 19 april en Tweede Paasdag 22 april, is het bisdomkantoor gesloten.

Op de website http://paastriduum.nl vindt u een uitgebreide uitleg over de betekenis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

 

10-04-2019