Nieuws

08 APR

In Memoriam J.M.J. Daamen

​Op 6 april 2019 is overleden de zeereerwaarde heer drs. Joannes Martinus Josephus Daamen, emeritus-pastor van de parochie H. Catharina te Eindhoven en emeritus volwassencatecheet van het Dekenaat Eindhoven.
 
De zeereerwaarde heer Daamen werd geboren in Tilburg op 23 juni 1929 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 4 juni 1955.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als assistent te Tilburg (parochie H. Martelaren van Gorcum) van 1955 tot 1956, als kapelaan te Oss (parochie H. Gerardus Majella) van 1956 tot 1960, als kapelaan en godsdienstleraar te Helmond (parochies H. Bernadette en H. Antonius van Padua en het St. Carolus Borromeus College)  van 1960 tot 1967 en als kapelaan te Eindhoven (parochie Sint Joris) van 1971 tot 1974. Van 1967 tot 1971 was hij studerend aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (pastoraal theologie-dogmatiek).

Per 1 september 1974 werd hij benoemd tot pastor van de parochie H. Catharina te Eindhoven en per 1 januari 1977 tevens tot volwassencatecheet voor het dekenaat Eindhoven uit welke functies hem per 1 juli 1985 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: zaterdag 13 april 2019 om 10.30 uur in de H. Catharinakerk te Eindhoven.

 

08-04-2019