Nieuws

11 MRT

Netwerkbijeenkomst 26 maart: inschrijvingtermijn verlengd

Op dinsdagavond 26 maart organiseert het bisdom in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor het pastoraal kader en vrijwilligers in de parochies. De inschrijvingstermijn voor deze avond is nu verlengd tot maandag 18 maart.

De avond staat dit jaar in het teken van het thema ‘God verbindt ons’. De bijeenkomst wordt ingeleid door prof. dr. Thomas Quartier osb, monnik van de Willibrordsabdij in Doetinchem, directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar voor Monastieke Spiritualiteit aan de KU Leuven. In zijn lezing ‘God verbindt ons – kiemcellen van kerk in onze tijd – neemt hij de deelnemers mee naar de beroemde Regel van Benedictus.

Workshops
Na de inleidende lezing wordt in workshops de thematiek verder verdiept. Er zijn acht workshops die verspreid over twee ronden worden aangeboden (jongeren, catechese, diaconie, missie, archief, kerkelijke kunst, bouwzaken, communicatie).

Het programma van de avond is als volgt:

17.45 uur  Ontvangst met soep en broodjes
18.15 uur  Vesperviering in de kapel
18.45 uur  Lezing door br. Thomas Quartier osb; na afloop gelegenheid voor vragen en gesprek
19.30 uur  Eerste ronde workshops
20.30 uur  Koffiepauze
21.00 uur  Tweede ronde workshops
22.00 uur  Afsluitende borrel

Aanmelden
Parochies hebben eerder een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen met een programma en een overzicht van de inhoud van de workshops.

Aanmelden voor de netwerkbijeenkomst graag vóór 18 maart 2019.U kunt zich aanmelden door dit opgaveformulier in te vullen en naar het bisdom te sturen (per mail of post); wij verzoeken u vriendelijk om voor iedere persoon die wil deelnemen één aanmeldformulier te gebruiken. Met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om; deze worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie.

11-03-2019