Nieuws

08 MRT

‘Kerkenvisie’: informatieavonden voor parochies op 13 en 14 maart

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert op 13 en 14 maart informatieavonden voor parochiebestuurders over de ‘kerkenvisies’ die door gemeentelijke overheden in de nabije toekomst zullen worden opgesteld.

Deze avonden worden gehouden op: woensdag 13 maart 2019 in bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15 in Helvoirt en op donderdag 14 maart 2019 in de parochiezaal van de parochie Heilige Willibrord, Visser 2 in Deurne. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

Eigenaren
De kerkenvisie is een initiatief van de rijksoverheid. Die heeft middelen beschikbaar gesteld waarmee lokale overheden een gemeentelijke kerkenvisie kunnen opstellen met het oog op het behoud van religieus erfgoed. Voor de ontwikkeling van kerkenvisies gaan gemeenten met alle betrokken partijen in gesprek, onder wie parochiebesturen als eigenaar van R.K. kerkgebouwen.

"Naar verwachting zullen vrijwel alle parochiebesturen de komende tijd op initiatief van de lokale overheid worden geconfronteerd met de ontwikkeling van de gemeentelijke kerkenvisie", zegt Freek van Genugten, beleidsmedewerker van het bisdom en aanspreekpunt voor de kerkenvisies. "Het is daarom belangrijk dat parochiebesturen kennisnemen van het overheidstraject van de kerkenvisie en van wat dit betekent voor parochiële gebouwenplannen. Daarover worden ze op deze avonden geïnformeerd."

Bisschop Gerard de Korte en leden van de bisdomstaf zijn op de informatieavond aanwezig.

Aanmelden via mevr. A. van der Els via avdels@bisdomdenbosch.nl
 

 

 

08-03-2019