Nieuws

07 MRT

In memoriam L.H.G. Jansen

Op 4 maart 2019 is overleden de zeereerwaarde heer Leonardus Hubertus Gertrudis Jansen, voormalig pastor in Verpleeghuis De Weerde in Eindhoven.

De zeereerwaarde heer Jansen is geboren in Valkenswaard op 18 januari 1937 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 27 mei 1961.

Hij was in het bisdom werkzaam als kapelaan te Tilburg (parochie OLV van de Rozenkrans) van 1961 tot 1967. Vervolgens was hij kapelaan in drie parochies te Eindhoven: in de parochie H. Antonius van Padua (Philipsdorp) van 1967 tot 1971, in de parochie Strijp van 1971 tot 1972 en in de parochie St. Trudo van 1972 tot 1981.

Tussen 1979 en 1980 was hij tevens werkzaam als districtscatecheet te Eindhoven. Vanaf 1 februari 1981 was hij pastor in Verpleeghuis De Weerde in Eindhoven uit welke functie hem per 1 april 1997 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: maandag 11 maart om 13.30 uur in de H. Nicolaaskerk aan de Markt 55 te Valkenswaard.

 

07-03-2019