Nieuws

07 MRT

In memoriam A.J.M. Pirenne

​Op 6 maart is overleden de eerwaarde broeder Albertus Josephus Maria (Christian) Pirenne ocso, emeritus-pastoor van de parochie H. Johannes Onthoofding te Goirle.

Broeder Christian Pirenne werd geboren in Tilburg op 16 augustus 1931 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 4 juni 1955.

Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan in Veghel (parochie H. Lambertus) van 1955 tot 1964, als kapelaan van de parochie H. Theresia in Nijmegen (1964-1972) en als pastoor van de parochie H. Johannes Onthoofding te Goirle van januari 1972 tot september 1996.

Per 1 september 1996 is hem uit zijn functie als pastoor te Goirle wegens emeritaat eervol ontslag verleend. Op 26 oktober 1996 trad hij in de Abdij van Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in. Hij legde op 31 augustus 2002 zijn eeuwige geloften af.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal plaatsvinden in Abdij Koningshoeven op zaterdag 9 maart 2019 om 11.00 uur. Aansluitend is de begrafenis op het kloosterkerkhof. Tijdens de uitvaart is er geen mogelijkheid tot concelebratie.

Op vrijdag 8 maart van 16.00-17.30 uur is in de abdijkerk gelegenheid tot afscheid nemen. Broeder Christian wenste in plaats van bloemen liever een donatie aan het moeder- en kindproject van de Trappistenorde in Oeganda.

 

07-03-2019