Nieuws

24 JAN

Kerkopbouw: praktische en inspirerende boeken nu in Nederlands

Twee boeken die internationaal hun waarde hebben bewezen op het gebied van kerkopbouw zijn nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. Dinsdag werden in het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch de Nederlandse edities gepresenteerd van ‘Divine Renovation’ (‘Als God renoveert’) en ‘Rebuilt’.

Bisschop Gerard de Korte nam het eerste exemplaar in ontvangst van de Nederlandse uitgave van ‘Als God renoveert: De parochie van onderhoud naar bloei’. Het boek, geschreven door James Mallon, priester in Canada, is de oogst van nadenken én pastoraal handelen, schrijft de bisschop in een voorwoord. “Ik hoop daarom van harte dat deze studie in veel parochies zal worden gelezen.” Het verschijnen van de twee boeken was mede aanleiding voor de Inspiratiedag op 15 decemberjl. over missionair pastoraat.

Vernieuwing
Mgr. De Korte erkent dat er verschillen zijn tussen Canada en Nederland als het gaat om de kerkelijke ontwikkeling en het pastoraat. “Maar tegelijkertijd zijn er zo veel overeenkomsten dat het denken van James Mallon ook voor een vernieuwing van het pastoraat in een Nederlandse parochie talloze aanknopingspunten biedt."
renoveert4.jpg
Leo Fijen (Adveniat), Mirjam Spruit (CPS), Mgr. De Korte en Arnoud Drop (Alpha Nederland) bij de presentatie van 'Als God renoveert'

Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) benadrukte bij de boekpresentatie dat ‘Als God renoveert' zowel hoop als visie bevat. “Ik verwacht dat dit boek iets teweeg kan brengen.” Het Centrum voor Parochiespiritualiteit heeft bij het boek een leeswijzer ontwikkeld die wil helpen om het boek in groepsverband te lezen.

Humor
Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, sprak de verwachting uit dat het boek handen en voeten kan geven aan de missionaire opdracht van parochies. “Dit boek kan eraan bijdragen om van missie een eerste prioriteit in de parochie te maken.” Hij noemt het een ‘theologisch sterk onderbouwd verhaal met zeer praktische toepassingen, gebracht met de nodige humor en eerlijkheid’.

Ook de onlangs verschenen Nederlandse vertaling van ‘Rebuilt’ werd dinsdag onder de aandacht gebracht. Pastoor Michael White en pastoraal werker Tom Corcoran hebben geprobeerd om hun parochianen  in het Amerikaanse Baltimore mee te nemen in een cultuuromslag, van consumeren naar leren en evangeliseren. Zij willen de niet-kerkbetrokken mensen in hun wijk centraal stellen. De centrale visie is: Christus, met het Evangelie, is er voor iedereen.

renoveert3.jpg
Pieter Pouw (De Boog), Mgr. De Korte en Maarten Jansen (pastoraal werker in 's-Hertogenbosch) met het boek 'Rebuilt'

Eerlijk
White en Corcoran beschrijven met humor hoe zij hun parochianen voor deze visie hebben gemobiliseerd en met hen de parochie hebben ‘herbouwd’ (Rebuilt). Soms door af te breken en bij nul te beginnen, soms door het goede dat er was uit te breiden. In het boek geven zij heel concrete aanwijzingen voor parochievernieuwing. Ze zijn daarbij ook heel eerlijk over wat wel en niet gelukt is en met welke zaken ze (nog) worstelen.

Pastores, parochiebestuurders en vrijwilligers hebben vaak de handen vol aan hun taken. De stap zetten naar vernieuwing en missionair pastoraat is niet altijd gemakkelijk. “Ik hoop dat deze twee boeken helpen om parochies over de drempel te helpen en eventuele blokkades weg te nemen”, aldus Mgr. De Korte. “Hopelijk krijgen mensen door deze boeken inspiratie om enthousiast de verantwoordelijkheid van hun doopsel gestalte te geven.”

Als God renoveert, De Parochie van onderhoud naar bloei I Auteur: James Mallon I Uitgever: Adveniat I ISBN 9789492093776 I Paperback I 350 pagina’s I € 25,00

Rebuilt, Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap I Auteurs: Michael White pr. en Tom Corcoran I Uitgever: Betsaida I ISBN  9789491991738 I Paperback I 343 pagina’s I € 17,95

 

 

 

24-01-2019