Nieuws

23 JAN

Nederlandse vertaling slotdocument jongerensynode beschikbaar

​Het slotdocument van de synode met als thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ is in het Nederlands vertaald en nu beschikbaar. Deze synode werd gehouden in oktober 2018 in Rome. De Nederlandse vertaling van het slotdocument kan worden gedownload via onderstaande link.

In het slotdocument zijn in 167 stellingen de besprekingen over alle deelthema’s van de synode samengevat. Dit gebeurde in samenspraak met de synodevaders, die onder meer door het indienen van wijzigingsvoorstellen konden reageren op het concept. Namens de Nederlandse bisschoppenconferentie nam Mgr. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, deel aan de synode.

Download hier de Nederlandse vertaling van het slotdocument

23-01-2019