Nieuws

12 JAN

Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

​'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan bij de oproep in het Bijbelboek Deuteronomium om ‘recht te zoeken’ en is gekozen door de kerken in Indonesië.

De centrale bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16, vers 10-20. “De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid”, aldus de Raad van Kerken. “In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.”

Lange traditie
De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Op de website van de Raad van Kerken worden verscheidene materialen aangeboden voor de Week van Gebed.

rechtvoorogen.jpg

 

12-01-2019