Nieuws

19 DEC

'Het geloof niet opleggen, maar voorstellen'

​Vanuit drieëntwintig parochies van het bisdom kwamen zaterdag 15 december pastorale teams, vrijwilligers en betrokken gelovigen naar het Sint Janscentrum voor de Inspiratiedag ‘Missie in het hart van de parochie’.

Mgr. Gerard De Korte leidde het thema in: “Johannes de Doper hoorden we zojuist in de Schriftlezing zeggen: ‘Hij moet groter worden, ik kleiner’. Dat is de basis voor een missionaire Kerk. Dat we eropuit trekken opdat iedereen Christus kan leren kennen. We moeten mensen het geloof niet opleggen, maar - zoals de Franse bisschoppen het mooi verwoorden - ‘proposer la foi’, het geloof voorstellen. Alleen zo kan Christus een plaats krijgen in het leven van mensen. Als Hij een plaats krijgt in hun hart, zullen ze de woorden van Paulus herhalen: ‘Niet ik leef, maar Hij leeft in mij’.”

Niet zo eenvoudig
Het is dus duidelijk wat de Kerk te doen staat. Toch, zo zei Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland, was het vanaf het begin al niet zo eenvoudig. Handelingen 6,1-7 laat zien hoe reeds in de eerste gemeente de aandacht opgeslokt werd door praktische vraagstukken. Ook nu zijn parochies druk met andere zaken dan met missionair pastoraat. We mogen ons afvragen: Doen we wel de dingen die we moeten doen? Of zijn we afgeweken van onze roeping om het Evangelie te verkondigen, ‘alle volkeren tot leerlingen van Jezus te maken en hen te leren onderhouden wat Hij gezegd heeft’? 

De uitdaging voor parochies van vandaag is: hou kunnen we van het onderhouden van de parochie komen tot bloei van de parochie? Arnoud Drop gaf een helder antwoord: wordt weer leerling met een missie. En hoe doe je dat? Leer jezelf om steeds twee vragen te stellen:

1) Wat zegt God tegen mij? Vandaag, in de Schrift, in de preek…et cetera.
2) Wat ga ik daarmee doen?

Tien waarden
Over het punt van ‘onderhouden van de parochie naar een bloeiende geloofsgemeenschap’ werd in groepen verder gesproken en ervaringen werden gedeeld.

In de middag gaven Mirjam Spruit, van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, en Joost Klok van Alpha Nederland, tien punten die de cultuur in de parochie kunnen veranderen: voorrang geven aan het weekend; gastvrijheid; opbouwende muziek; inspirerende preken; betekenisvolle gemeenschap; heldere verwachtingen; dienstbaar zijn waar je goed in bent; vormen van kleine gemeenschappen; de Heilige Geest ervaren; wordt een uitnodigende kerk. Door al met enkele van deze waarden aan het werk te gaan komen parochies tot bloei.

Wilt u meer weten over deze waarden? Download dan hieronder de PowerPoint-presentatie van de Inspiratiedag. Of lees de boeken Rebuilt! van Michael White en Divine Renovation van James Mallon. Van beide boeken verschijnt binnenkort een Nederlandse vertaling.

Missie in het hart van de parochie.pdfMissie in het hart van de parochie.pdf

 

19-12-2018