Nieuws

07 DEC

Week van het Katholiek Onderwijs: 10 t/m 14 december

De jaarlijkse Week van het Katholiek Onderwijs vindt ditmaal plaats van 10 tot 14 december 2018. Veel mensen zetten zich in om in de adventsperiode het verhaal van Jezus’ geboorte te vertellen. Ook dit jaar is er inspirerend materiaal ontwikkeld dat op school gebruikt kan worden, niet alleen in de Week zelf maar tijdens de hele Advent die loopt van 2 tot en met 24 december.

Voor het primair en middelbaar onderwijs is er een kerstposter met een afbeelding van kunstenaar Charles Eyck. Daarbij zijn er suggesties voor gebruik van de poster in de klas.

Lesbrief
Voor het primair onderwijs is er 'Verwachting', een lesbrief voor de Advent ontwikkeld door de Stichting bisschoppelijke Vastenactie (BVA) als onderdeel van de Adventsactie. Het materiaal is te vinden op: www.adventsactie.nl/scholen Daar is verder informatie beschikbaar over de moeder en kindprojecten van de BVA in Burkina Faso, Rwanda, Congo Central en Malawi.

De parochies hebben de informatie en de kerstposter ook ontvangen. Zo kunnen school en kerk samen zorgen voor een mooie voorbereiding op het kerstfeest.Er zijn ook parochies die tijdens deze kerstperiode een eigen project onder de aandacht brengen.

07-12-2018