Nieuws

23 NOV

Maagdenwijding Irene Ceelen op zondag 25 november

Bisschop Gerard de Korte dient op zondag 25 november tijdens een pontificale eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch de maagdenwijding toe aan Irene Ceelen. Daarmee wordt zij opgenomen in de Orde der Godgewijde Maagden.

De leden van de Orde der Godgewijde Maagden kiezen ervoor hun leven aan God toe te wijden midden in de maatschappij, zonder zich te verbinden aan een instituut van gewijd leven. De Kerk kent deze vrouwelijke roeping al sinds de tijd van de apostelen. Het Tweede Vaticaans Concilie was de opmaat voor een herontdekking van deze weg. Paus Paulus VI publiceerde in 1970 de liturgische ritus voor de maagdenwijding.

Roeping
Volgens tellingen van het Vaticaan zijn er wereldwijd meer dan 5.000 Godgewijde maagden. Irene Ceelen (57) wordt de tweede Godgewijde maagd in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. De parochie Sint Petrus in Uden waar Irene Ceelen lid van is, heeft aan de hand van enkele vragen en antwoorden een uitleggepubliceerd over de roeping tot Godgewijde maagd.

De Vaticaanse Congregatie voor de Instituten voor het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven publiceerde in juli de instructie Ecclesiae Sponsae Imagoover de roeping van de Godgewijde maagd. De instructie belicht de geschiedenis, de eigenheid en de rijkdom van deze vorm van gewijd leven.

Gebed
De eucharistieviering op het feest van Christus Koning waarin Irene Ceelen de maagdenwijding zal ontvangen begint om 10.00 uur. In deze dagen van voorbereiding op de wijding, vraagt zij om uw gebed.

 

 

 

23-11-2018