Nieuws

27 OKT

Vieringen met Allerheiligen en Allerzielen

Op donderdag 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Een dag later is het feest van Allerzielen. In alle parochies en kloosters van ons bisdom zijn er op die dagen vieringen. Bisschop Gerard de Korte gaat op Allerzielen voor in de Eucharistie in de kapel van de begraafplaats in ’s-Hertogenbosch-Orthen.

Op donderdag 1 november, het hoogfeest van Allerheiligen, gaat de bisschop voor in de H. Mis om 8.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist. In de eucharistievieringen om 12.30 en om 19.00 uur in de kathedraal is plebaan Geertjan van Rossem de voorganger.

Allerheiligen is een hoogfeest. De Kerk viert die dag de nagedachtenis aan alle mannen en vrouwen die op aarde een heilig leven hebben geleid.

allerheiligen .jpg

Kapel begraafplaats Orthen
Op vrijdag 2 november, feest van Allerzielen, viert bisschop De Korte om 10.00 uur Eucharistie in de kapel van begraafplaats Groenendael te 's-Hertogenbosch-Orthen ter nagedachtenis aan alle overleden gelovigen van het bisdom en in het bijzonder de overleden bisschoppen, priesters, diakens, pastoraalwerk(st)ers en pastoraal assistenten.

Na de Allerzielenviering in Orthen, betreden de aanwezigen de crypte van de kapel, waar de meeste bisschoppen van ’s-Hertogenbosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten van het voormalige grootseminarie. Daar worden na enkele gebeden de graven gezegend.

Allerzielen in de Sint-Jan
Bisschop De Korte gaat op Allerzielen ook voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal om 8.30 uur. Plebaan Geertjan van Rossem is die dag voorganger in de Eucharistie om 12.30 uur en om 19.00 uur in de kathedraal.

Op Allerzielen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. Op deze dag wordt door de Kerk de 'Getijden voor de Overledenen' gebeden. De gezangen, psalmen, lezingen en voorbeden staan in het teken van de menselijke sterfelijkheid en Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat geldt ook voor de Mis die op deze dag gecelebreerd wordt. De openingstekst van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis: Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis (‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten’).

Bisdomkantoor gesloten
Het bisdomkantoor is op het hoogfeest van Allerheiligen, donderdag 1 november, gesloten. Op vrijdag 2 november is het bisdomkantoor wel geopend en telefonisch bereikbaar.

 

27-10-2018