Nieuws

09 OKT

Kleurrijk verhaal over restauratie Haarsteegse kruisweg

Samenwerking tussen de parochie Heilige Augustinus en mbo-vakschool Nimeto in Utrecht resulteerde in een geslaagde en verrassende restauratie van de kruiswegstaties van de H. Lambertuskerk in Haarsteeg. Adrie Verboord en André Schalken die het project namens de parochie begeleidden, overhandigden gisteren het boek ‘Een kleurrijk verhaal’ aan bisschop De Korte. Het boek vertelt het verhaal van de staties en hun restauratie.

In 1904 werd een kleurrijke kruisweg aangebracht in de parochiekerk van Haarsteeg. De gepolychromeerde kruisweg uit het atelier van beeldhouwer Hendrik van der Geld werd in 1957 geheel wit geschilderd. Foto’s van de kruisweg in de originele staat brachten enthousiaste parochievrijwilligers in 2015 op het plan de staties weer terug te brengen in de kleurrijke status.

boekhaarsteeg800.jpg
Overhandiging van het boek 'Een kleurrijk verhaal'. V.l.n.r.: André Schalken, Mgr. Gerard de Korte, Adrie Verboord en Freek van Genugten.

Studenten
De vakgroep Restauratie van mbo-vakschool Nimeto in Utrecht werd bereid gevonden om het project van de kruisweg aan te bieden aan de opleiding Specialist Restauratie en Decoratie. Zestig studenten, verspreid over twee leerjaren, restaureerden de veertien staties.


haarsteeg1.jpg
Studenten verwijderden de witte verflaag met behulp van een scalpel (foto: Gerrit Spruijt, vakschool Nimeto)

Studenten verwijderden met scalpelmesjes stukje voor stukje de witte verflaag: een zeer tijdrovende klus. Tot ieders verbazing bleken de kleuren die tevoorschijn kwamen af te wijken van die op de foto’s. Ook vertoonden de gewaden van de beelden onbekende versiersels. De warme oorspronkelijke kleuren werden zorgvuldig blootgelegd en ontbrekende stukjes werden door de studenten geretoucheerd.

Zegen
Op 5 juli hebben de studenten in de H. Lambertuskerk in Haarsteeg een voor een de veertien staties onthuld. Pastoor David Lebrun heeft de gerestaureerde kruisweg vervolgens gezegend. Na 61 jaar is de kruisweg weer in de originele kleuren te bewonderen in de kerk van Haarsteeg.

Freek van Genugten van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit looft de wijze waarop de restauratie van de kruisweg ter hand is genomen: “Een goede samenwerking van de parochie met de restauratie-vakopleiding waardoor in twee jaar een grote groep studenten heeft gewerkt aan de restauratie van deze kruisweg! Het resultaat mag er zijn! Complimenten voor het mooie boekje waarin dit restauratieproces en de samenwerking beschreven en geïllustreerd is!”

Geïnteresseerden kunnen het boek over de kruiswegstaties van Haarsteeg voor €10,- bestellen via nimeto@nimeto.nl

haarsteeg2.jpg
Studenten retoucheerden stukjes waar de oorspronkelijke kleur verloren was gegaan (Foto: Gerrit Spruijt, vakschool Nimeto)

haarsteeg5.jpg
Zes van de veertien gerestaureerde kruiswegstaties in het atelier in Utrecht (Foto: Gerrit Spruijt, vakschool Nimeto)

haarsteeg4.jpg
Pastoor David Lebrun zegende op 5 juli 2018 de gerestaureerde kruiswegstaties in de Sint-Lambertuskerk in Haarsteeg (Foto: Gerrit Spruijt, vakschool Nimeto)

09-10-2018