Nieuws

08 OKT

Missie in het hart van de parochie: Inspiratiedag 15 december

​Is het mogelijk in deze tijd? Een bloeiende, katholieke parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen, zorg dragen voor elkaar en voor mensen in hun omgeving? Of heeft u – als u eerlijk bent – de hoop verloren dat dit mogelijk zou zijn?

Als deze vraag u bezig houdt, dan is het de moeite waard om deel te nemen aan de Inspiratiedag ‘Missie in het hart van de parochie’, die georganiseerd wordt op zaterdag 15 december 2018.

Missionair pastoraat
Aanleiding voor deze dag is allereerst de oproep van Mgr. De Korte om in parochies eerste prioriteit te geven aan missionair pastoraat, maar ook dat er binnenkort Nederlandse vertalingen verschijnen van twee interessante boeken rondom dit thema: Rebuilt en Divine Renovation.

De Inspiratiedag wil parochies helpen, die werk willen maken van de missionaire uitdaging maar niet weten hoe te beginnen en hoe ze parochianen hier enthousiast voor kunnen maken.

Kansen
Tijdens de Inspiratiedag wordt een inhoudelijk bezinning gegeven op de situatie van de parochies. We denken na wat onze identiteit is, wat ons als Kerk belemmert en waar de kansen liggen. Er zal ook ruim aandacht zijn voor ervaringsverhalen van parochies die al begonnen zijn met het plaatsen van missie in het hart van de parochie. Door de theorie en de praktijkverhalen zullen we op deze Inspiratiedag ‘tools’ ontvangen om zelf van start te kunnen gaan.

De Inspiratiedag zal plaatsvinden op het Sint-Janscentrum, het vormingshuis van het bisdom, in ’s-Hertogenbosch. Welkom zijn priesters, diakens, pastoraal werkers, maar evenzeer catechisten en andere gelovigen die hun parochie tot bloei willen brengen. Kom vooral samen!

Ervaring
De dag wordt verzorgd door Alpha Nederland, samen met ervaringsdeskundigen vanuit diverse parochies die al ervaring hebben opgedaan.

We hopen dat de interesse voor deze dag bij parochies groot is. Deelname is zoals altijd beperkt. Tijdig aanmelden wordt dan ook ten zeerste aanbevolen, via E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, uw contactgegevens, uw ‘rol’ in de parochie en de naam van uw parochie.

 

08-10-2018