Nieuws

23 AUG

​In Memoriam A.J. van Steen svd

Op 20 augustus 2018 is te Teteringen overleden de zeereerwaarde pater Antonius Jozef van Steen svd, emeritus pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Asten-Heusden.

Pater Van Steen  is geboren in Rotterdam op 12 februari 1917 en tot priester van de Missionarissen van het Goddelijk Woord gewijd op 18 augustus 1946. Na 30 jaar in de Missie in Indonesië gewerkt te hebben werd hij na zijn terugkeer in Nederland in 1983 assistent in de Lambertusparochie te Someren-Dorp. Per 27 november 1986 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Antonius van Padua te Asten-Heusden, voor welke gemeenschap hij ook werkzaam blijft nadat de parochie is opgegaan in de Angelusparochie en vervolgens de parochie Heilige Franciscus.
Per 22 november 2016 is aan hem vanwege zijn gezondheid en verhuizing naar het Missiehuis in Teteringen eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!


Uitvaart: zaterdag 25 augustus om 10.30 uur in de H. Antonius van Paduakerk te Asten-Heusden waarna aansluitend begraving op de begraafplaats aldaar.

 

23-08-2018