Nieuws

21 AUG

Brief paus aan alle gelovigen over seksueel misbruik

Met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 12, 26) “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden” roept paus Franciscus alle leden van de Kerk op om solidair te zijn met de slachtoffers van seksueel misbruik door mensen van de Kerk.

De paus doet zijn oproep in een gisteren gepubliceerde brief 'aan het Volk Gods'. Aanleiding is het recente indringende rapport over seksueel misbruik in bisdommen in de staat Pennsylvania van de Verenigde Staten.

Gruweldaden
In zijn brief gaat de paus in op de diepe wonden van pijn en machteloosheid die veroorzaakt zijn door seksueel misbruik gepleegd door priesters en religieuzen. Ook zegt hij: “We beseffen dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons dwingen deze gruweldaden te veroordelen en met vereende krachten deze cultuur van de dood uit te roeien”.

“Waar we in het verleden reageerden met nalatigheid, moet solidariteit voortaan in de diepste en meest uitdagende zin onze manier van handelen zijn in het heden en de toekomst”, aldus paus Franciscus.

Lees hier de brief van de paus in het Nederlands

Lees hier de brief van de paus in andere talen

21-08-2018