Nieuws

10 AUG

In memoriam J.M. Nass

Op 2 augustus 2018 is te Wijchen overleden de zeereerwaarde heer Johannes Maria Nass, emeritus-pastoor van de parochie Bethlehem te Nijmegen.

De zeereerwaarde heer Nass werd geboren in Herpen op 10 mei 1928 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 4 juni 1955.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Beneden-Leeuwen (parochie H. Willibrordus) van 1955 tot 1956, als kapelaan te Oirschot (parochie St. Petrus’ Banden) van 1956 tot 1965 en als kapelaan en pastoor te Nijmegen (parochie H. Theresia) van 1965 tot 1986.

Per 29 juni 1986 werd hij benoemd tot pastoor van de nieuw opgerichte parochie Bethlehem te Nijmegen uit welke functie hem per 1 januari 1997 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart heeft plaatsgevonden donderdag 9 augustus 2018 in de Sint Sebastianuskerk aan de Rogstraat te  Herpen, gevolgd door begraving in het familiegraf op de begraafplaats te Herpen.

10-08-2018