Nieuws

06 AUG

In memoriam C.G.J. Peters

Op 3 augustus 2018 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Cornelis Gaudiosus Josephus Peters, emeritus-pastoor van de parochie Woensel-Zuid te Eindhoven.

De zeereerwaarde heer Peters werd geboren in Boekel op 13 maart 1932 en tot priester van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 31 mei 1958.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Beek en Donk (parochie H. Michaël) van 1958 tot 1962, als kapelaan te Drunen (parochie H. Lambertus) van 1962 tot 1965 en als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Paulus) van 1965 tot 1972.

Per 5 november 1972 werd hij benoemd tot pastor van de parochie Woensel-Zuid te Eindhoven waar hij van 1972 tot 1976 en van 1989 tot 1997 tevens teamleider was. Naast zijn functie als pastor van Woensel-Zuid was hij van 1976 tot 1988 deken van het dekenaat Eindhoven.

Per 15 november 1997 is hem uit zijn functie als pastor-teamleider wegens emeritaat eervol ontslag verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Uitvaart: vrijdag 10 augustus 2018 om 10.30 uur in de Thomaskerk (parochie St. Petrus) aan de Thomaslaan 43 te Eindhoven.

06-08-2018