Nieuws

31 JUL

Zaligverklaringsproces Maria Margaretha der Engelen stilgelegd

Bisschop Gerard de Korte heeft bij decreet van 14 juni besloten het zaligverklaringsproces van zuster Maria Margaretha der Engelen stil te leggen. Het onderzoek dat de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden naar de heiligheid van de stichteres van de Karmel in Oirschot, heeft te weinig bruikbaar bewijs opgeleverd. Bovendien is de devotie voor de zuster gering.

Bisschop Antoon Hurkmans vaardigde op 19 maart 2014 een edict uit waarmee het verzoek werd ingewilligd om een proces van zalig- en heiligverklaring voor zuster Maria Margaretha der Engelen te starten. Uit het onderzoek is gebleken dat er onvoldoende bruikbaar materiaal voorhanden is dat voortzetting van het proces op dit moment rechtvaardigt. Daarnaast is de devotie voor zuster Maria Margaretha der Engelen gering.

De Stichting Maria Margaretha der Engelen, de parochie Sint Odulphus van Brabant en de zusters Karmelietessen hebben om die reden, mede op advies van een expert op het gebied van zalig- en heiligverklaringen, geconcludeerd dat verder voeren van het proces op dit moment niet realistisch is. Bisschop De Korte heeft dienovereenkomstig op 14 juni besloten het zalig- en heiligverklaringsproces per die datum stil te leggen en te archiveren en de voor het proces ingestelde rechtbank te ontbinden.

 

31-07-2018